Zrušit Prosíme čekejte
NEWSLETTER
KONTAKT
Travel.Sk s.r.o.
cestovní agentura
info@reisen.cz
Hviezdoslavovo námestie 7
81102 Bratislava
Call centrum:
530 504 106
Po - Pá 9:00-17:00

Ochrana osobních údajů

Klient prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. (dále jako "zákon o ochraně osobních údajů") souhlasí, aby Travel.Sk s.r.o. zpracovával jeho osobní údaje (dále jako "osobní údaje"), které poskytl při rezervaci zájezdu prostřednictvím portálu www.reise.cz.
 
Klient souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů způsobem odpovídajícím povaze osobních údajů za účelem souvisejícím s poskytováním služeb ze strany Travel.Sk s.r.o. ve vztahu k organizátorovi zájezdu nebo k jiným dodavatelům služeb pro poskytnutí Klientem požadovaných služeb (zejména zajištění letecké přepravy, ubytování a pojištění) a pro interní statistické účely společnosti Travel.Sk s.r.o.
 
Klient souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů v rozsahu příjmení objednatele , e-mailová adresa a telefonický kontakt v informačním systému Travel.Sk s.r.o. pro účely přímého marketingu společnosti. Získané osobní údaje nad tento rámec Travel.Sk s.r.o. odstraní z informačního systému nejpozději do 12 měsíců od jejich získání. Ve smyslu § 17 zákona o ochraně osobních údajů má Klient právo, na základě bezplatné písemné žádosti  adresované Travel.Sk s.r.o., vznášet námitky vůči zpracování svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich odstranění.
 
Klient souhlasí s tím, aby Travel.Sk s.r.o. pověřil zpracováním zprostředkovatele. Klient souhlasí s přeshraničním tokem svých osobních údajů výlučně pro potřeby pořízení Zájezdu nebo přímého marketingu Organizátora zájezdu.
 
Klient tímto uděluje Travel.Sk s.r.o. souhlas s kopírováním a skenováním úředních dokladů potřebných pro ověření a potvrzení údajů poskytnutých Travel.Sk s.r.o. při rezervaci Zájezdu.
 
Travel.Sk s.r.o. archivuje elektronické dokumenty obsahující osobní údaje zákazníka v rozsahu Smlouvy o obstarání zájezdu, dokladů o úhradě, Pojistné smlouvy, elektronické komunikace apod. s ohledem na jejich bezpečnost . Tyto dokumenty Travel.Sk zničí po uplynutí zákonné lhůty vyžadované pro archivaci účetních dokladů.
 
Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Klient prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
 
Klient zmocňuje Travel.Sk s.r.o. k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.
 
Tento souhlas je udělen i jménem všech účastníků zájezdu, a to na základě zákona nebo jejich písemného souhlasu.

Odvolání daného souhlasu je možné po předchozí vzájemné dohodě nebo na základě písemné žádosti Klienta.

Jestliže se v textu týchto Obchodních podmínek spomína zákon nebo jiný všeobecne závazný predpis, má se na mysli zákon nebo všeobecne závazný predpis Slovenskej republiky.

Copyright © 2004-2024 Travel.Sk s.r.o. Všechna práva vyhrazena